Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Nagovor dekana prof. Tomaža Gubenška
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ AGRFT

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno delo na področju gledališča, radia, filma in televizije. Od ustanovitve leta 1945 do leta 1975 je delovala kot samostojni visokošolski zavod z rektorjem, nato pa je postala članica Univerze v Ljubljani.

V študentsko sekcijo programa uglednega filmskega festivala v Cannesu je letos prvič uvrščen tudi študentski film Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani z naslovom Nihče ni rekel, da te moram imeti rad.
Na fotografiji sta Tina Vrbnjak in Jernej Gašperin v prizoru iz filma.
Foto: Gaja Naja Rojec

Akademija na dodiplomski in podiplomski stopnji izvaja javno veljavne študijske programe za pridobitev izobrazbe s področij dramske igre, režije, dramaturgije in scenskih umetnosti, govora, giba, scenografije in kostumografije ter filmskih in televizijskih umetnosti in ved ter je nosilka umetniške dejavnosti, v katero se vključuje z javnimi gledališkimi produkcijami, kratkimi dokumentarnimi in igranimi filmi ter radijskimi in televizijskimi oddajami. Predmet njene znanstvene in raziskovalne dejavnosti je preučevanje gledaliških in filmskih ved.

Več o akademiji si lahko preberete na https://www.agrft.uni-lj.si/