Ekonomska fakulteta

Nagovor dekanje prof. dr. Metke Tekavčič
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ EF

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1946 in je kmalu po nastanku postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Med študijem se posameznik ciljno usmeri v program, ki ga zanima, ter pridobi poglobljeno ekonomsko in poslovno znanje, konkurenčno v svetovnem merilu. Diplomati Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so strokovnjaki, ki odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe kot uspešni direktorji, ministri in tudi predsedniki vlad, člani uprav in nadzornih svetov. Poleg študija fakulteta ponuja najbolj pestro obštudijsko dogajanje.

Na dogodku Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani "Generacija lajkov, generacija prihodnosti?"

Študentski svet Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je organ fakultete; aktivno sodeluje prek različnih komisij in Senata fakultete. Za omenjeno obštudijsko dogajanje poleg Študentskega sveta skrbijo še Študentska organizacija, različna društva in tutorji. Za študente pripravljajo zanimive dogodke, ki študiju dajo dodano vrednost – strokovne ekskurzije, izobraževanja, »case study« tekmovanja, delavnice, okrogle mize, oglede podjetij, večerna druženja, ... 

Tutotji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Ne študirajte samo zato, da doštudirate, ampak izkoristite ta čas za pridobivanje izkušenj,  predvsem pa spoznajte čim več novih ljudi – mreženje je ena ključnih lastnosti dobrega ekonomista.
  • Kolokvije vzemite resno. Pripravite se nanje, saj je z njimi veliko lažje opraviti študijske predmete – predvsem pa, delajte sproti.
  • Seminarskih nalog (še posebej skupinskih) se ne lotevajte zadnji trenutek, saj na koncu vedno zmanjka časa.
  • Pri težavah glede študijskega procesa se obrnite na Študentski svet. Pomagal vam bo pri iskanju rešitev.
  • Če česa ne znate, povprašajte sošolce, tutorje ali profesorje, ki so vedno na voljo.
  • Vključevanje v društva in obštudijske aktivnosti na fakulteti pomaga pri spoznavanju novih prijateljev in ustvarjanjih nepozabnih študijskih spominov. 
Študentski teambuilding

Kontakti:
Študentski svet
predsednik Aleksander Milićević (031695346)
Študentska organizacija
predsednik Omar Smajović (064179556)
Tutorji
Uvajalni tutorji: uvajalni.tutor@ef.uni-lj.si,
Predmetni tutorji: tutorji.ef@gmail.com
Društva
Management Group (MG)
info@management-group.si,
http://management-group.si/
Društvo študentk poslovnih ved (DŠPV)
info@dspv.si
http://www.dspv.si
Mladi projektni managerji (MPM)
mpmljubljana@gmail.com
http://mpm.si/
Društvo študentov računovodstva in revizije (DŠRR)
info@dsrr.si
https://www.dsrr.si/