Fakulteta za družbene vede

Nagovor dekanje prof. dr. Monike Kalin Golob
Pozdrav brucem 2020 l UniLJ FDV

Fakulteta za družbene vede je ena večjih družboslovnih fakultet Univerze v Ljubljani, ki nudi najbogatejši nabor študijskih programov; od mednarodnih odnosov, novinarstva, družboslovne informatike, komunikologije, sociologije do kulturologije. Prav v tem delu se izraža posebnost fakultete. Usmerjena je namreč v interdisciplinarno dejavnost, tako na področju študija kot na obštudijski ravni. Interdisciplinarnost in medgeneracijsko sodelovanje je tisto, zaradi česar so FDV-jevci pravi družboslovci. Njihova prednost je predvsem večplastno razmišljanje o družbi in njenih izboljšavah.

Pozdrav brucem 2019 - študentke in študenti z dekanjo prof. dr. Moniko Kalin Golob

Študenti pridobivajo vsestranske veščine tudi v okviru različnih društev. Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani deluje kar 13 društev, ki so povezana s študijskimi smermi, in društva, kot je športno društvo. V društva se lahko včlanijo vsi zainteresirani študenti. S tem krepijo pridobljeno teoretično znanje v praksi še pred vstopom na trg dela, v varnem okolju med kolegi in mentorji. Poleg društev je aktiven tudi Študentski svet fakultete, v katerem so predstavniki vseh treh stopenj študija. Svet se vključuje v upravljanje fakultete prek različnih predstavnikov študentov. Venomer se bori za pravice študentov in jim skupaj s tutorji pomaga ob morebitnih težavah. Tutorski sistem smo v letošnjem letu še dodatno razširili in s tem povečali tutorski zbor, in sicer za tutorja druge in tretje stopnje. Pomoč in zabavo nudi tudi Študentska organizacija fakultete. Naša posebnost je prodekan študent, ki tesno sodeluje z vodstvom fakultete, Študentskim svetom ter individualno rešuje stiske študentov - tako študijske kot osebne narave -, predvsem pa skrbi za kakovost študija.

Okrogla miza društvenikov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Bodite obštudijsko aktivni. Na naši fakulteti imate ogromno možnosti in priložnosti za obštudijsko udejstvovanje (društva, Študentski svet, Študentska organizacija).
  • Bodite informirani. Vsaka študijska smer ima svojega predstavnika v Študentskem svetu in ostalih fakultetnih organih, katerega naloga je predvsem ohranjati in zagovarjati študentske pravice. Pri študiju vam bodo pomagali tudi tutorji študenti.
  • Spremljajte različne svetovne medije in na svet glejte s kritičnega vidika. Naša fakulteta vzgaja kritično misleče posameznike.
  • Bodite prisotni na predavanjih in seminarjih. Tako fizično na fakulteti kot prek spleta.
  • Izkoristite svoje znanje. Na podlagi izkušenj iz preteklosti boste lahko že med študijem vplivali na boljšo družbo in prihodnost.
Uredniki študentske revije FDV-jevec na prvi študijski dan.

Kontakti:
Obštudijske dejavnosti
Študentski svet
Prodekan študent FDV: E l.koudela0724@gmail.com
Študentska organizacija: FB https://www.facebook.com/so.fdv/