Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Nagovor dekana prof. dr. Matjaža Mikoša
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ FGG

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani skrbi za izobraževanje iz gradbeništva, geodezije, okoljskega gradbeništva, stavbarstva in prostorskega načrtovanja. Skupna osnova vsem študijskim in znanstvenim disciplinam na naši fakulteti so naravni viri - zemlja, prostor, voda, zrak ter naravni in umetni materiali. Študiji so dinamični, spodbujajo podjetnost in ustvarjalnost ter ponujajo praktične poglede na reševanje težav in izzivov družbe. Namenjeni so študentom s posluhom za tehnične znanosti in z nagnjenjem za uporabo računalništva, ki si želijo prepletanja pisarniškega dela in dela na terenu. Diplomante uvršča med graditelje pomembnih objektov in načrtovalce pomembnih sprememb, omogoča pa jim pestro in zanimivo delo, z ustvarjalnimi izzivi, družbi in človeštvu koristno.

Fotografija na terenu v varnostni opremi.
Na terenu v varnostni opremi

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo študenti organizirani prek Študentskega sveta, Študentske organizacije in treh društev študentov. Z izvedbo različnih projektov študente spodbujamo k vključenosti v vse vidike študentskega življenja in delovanja. Tako pomembno prispevamo k ustvarjanju študentu prijaznejšega in kakovostnejšega študija. Študentsko organiziranje na Univerzi v Ljubljani in fakulteti ni usmerjeno le v vprašanja izvajanja učnega in izpitnega procesa. Ukvarjamo se tudi s promocijo in izboljšanjem družabnega in strokovnega življenja študentov. Sem spadajo organizacije različnih konferenc, seminarjev, tečajev, koncertov, športnih tekmovanj, študentskih zabav, turističnih potovanj in ekskurzij ter dobrodelnih akcij. Članstvo v Študentskem svetu, Študentski organizaciji in društvih je izjemno koristno za vse študente, saj člani dobijo priložnost spoznavanja timskega dela, izpeljave različnih projektov, razvijajo pa tudi svoje mehke veščine.

Društvo študentov geodezije Slovenije

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Pogosto hodite na vaje in predavanja.
  • Čim več sprašujte.
  • Udejstvujte se v obštudijskih dejavnostih.
  • Čim prej naredite matematiko in fiziko.
  • Uživajte študijska leta.
Študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Kontakti:
ŠS UL FGG: Facebook
SILE FGG: Facebook
DŠGS: Facebook
DŠG: Facebook
DŠV: Facebook