Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Nagovor dekana prof. dr. Jurija Sveteta
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ FKKT

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je fakulteta s tradicijo. Kemijski študiji na Univerzi v Ljubljani namreč potekajo neprekinjeno že skoraj sto let. Danes ima naša fakulteta razvejano znanstvenoraziskovalno dejavnost in odlične mednarodne povezave, vpeti pa smo tudi v tehnološki razvoj kemijske in njej sorodnih industrij. Izobrazba, ki jo boste pridobili med študijem na naši fakulteti, vam odpira široke zaposlitvene možnosti, tudi zunaj ožje kemijske stroke. 

Predavanje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ko smo se še lahko brezskrbno družili v predavalnicah.

Na fakulteti deluje Študentski svet, del katerega so tudi tutorji študenti, ki vam bodo pomagali pri vaših prvih študijskih letih. Za pestro obštudijsko dejavnost skrbi še Študentska organizacija, z organizacijo tečajev, izletov in družabnih dogodkov. Na fakulteti deluje tudi športno društvo.

Študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na ekskurziji

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo spodaj zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Vprašajte takoj, ko se vam porodi vprašanje, in naj vas ne bo sram.
  • Na vajah bodite pozorni na okolico in dejanski potek, ne osredotočajte se le na teorijo.
  • Obiskujte vsa predavanja, saj se boste vedno nekaj naučili, to pa vam bo pozneje skrajšalo čas priprave na izpite.
  • Povežite se s sošolkami in sošolci. Veliko lažje je, če si pomagate z različnimi zapiski in nasveti, kot če delate vsak zase. Pred izpitom lahko znanje preverite v skupini.
  • Organizirajte si čas; ko vam nekaj ne gre, se ustavite in naredite »bojni plan«. Odlaganje izpitov na kasneje vam ne bo olajšalo življenja.
  • Čeprav je študij pomemben in časovno zahteven projekt, si vzemite čas tudi za sprostitev in družabno življenje.
Študentska nogometna ekipa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani

Kontakti:
Študentski svet:
E ssvet.fkkt@gmail.com
W https://www.facebook.com/ssfkkt
Študentska organizacija:
E prijavefkkt@gmail.com
W https://www.facebook.com/sofkkt/
Športno društvo:
E sdfkkt@gmail.com 
W https://www.facebook.com/sportnodrustvofkkt
Tutorji študenti:
E tutorfkkt@gmail.com