Fakulteta za pomorstvo in promet

Nagovor dekana izr. prof. dr. Petra Vidmarja
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ FPP

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani se študenti urimo za organizacijo in izvedbo prevozov. Ker je naša fakulteta v Portorožu, imajo naši pomorci edinstveno priložnost, da se na primerih prakse naučijo najrazličnejše vsebine pomorstva. Ker je v bližini fakultete tudi Luka Koper, je študentom prometnih ved ponujena izvrstna priložnost za učenje iz prakse pomorske, cestne in železniške logistike. Diplomanti naših študijskih programov so čedalje bolj iskan kader, zato je zaposlitev mogoča takoj po zaključku študija, v nekaterih primerih celo prej.

Pogled na Fakulteto za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani z morja

Na fakulteti deluje Študentski svet pod nazivom TRIZOB, v katerega se lahko vključijo prav vsi, ki imajo željo po organiziranju dogodkov za študente. Poleg tega je na fakulteti zelo aktivno tutorstvo, kjer študenti višjih letnikov pomagajo študentom, ki imajo težave pri katerem od predmetov.

Študenti na praktičnih vajah

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Pridružite se športnim ekipam (veslaški, jadralni, odbojkarski in drugim) ali Študentskemu svetu.
  • Obiskujte predavanja in vaje (obvezna je 80-odstotna udeležba).
  • Spoznajte se s študentkami in študenti višjih letnikov, saj vam bodo ti v veliko pomoč skozi celoten študij.
  • Izkoristite svoj čas na Obali in se ne obremenjujte po nepotrebnem.
  • Pravočasno oddajte vlogo za študentske domove na Primorskem ali si poiščite stanovanje.
Naši pomorščaki na praktičnih vajah

Kontakt:
Študentski svet Fakultete za pomorstvo in promet - FB.