Fakulteta za socialno delo

Nagovor dekanje doc. dr. Liljane Rihter
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ FSD

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani je majhna fakulteta, kjer vlada prijetno vzdušje in kjer skupaj soustvarjamo varen prostor. Na naši fakulteti je možno izbrati študijsko smer socialno delo, kjer lahko izveš nekaj več o delu z določeno populacijo na izbirnih modulih in izbirnih predmetih. Študijski proces vključuje veliko ur prakse, kjer teoretično znanje spreminjamo v strokovno delovanje.

Na delavnicah Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani se porodijo številne nove ideje.

Na fakulteti delujejo tri študentske entitete – Študentska organizacija, Študentski svet, tutorstvo. Člani in članice Študentske organizacije skrbimo za obštudijske dejavnosti naših študentk in študentov ter s tem bogatimo utrip fakultete. Člani in članice Študentskega sveta sodelujemo v organih in komisijah fakultete. Smo v nenehnem stiku z vodstvom, zaposlenimi in študentkami in študenti ter razrešujemo morebitne konflikte. Tutorke in tutorji so na voljo za kakršnakoli vprašanja o študiju in študentskem življenju, ki se odpirajo na študijski poti.

Študijski proces je priložnost za izmenjavo mnenj in pogledov.

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Bodi čimbolj aktiven.
  • Prosi tutorje za pomoč.
  • Pojdi iz cone udobja – preizkusi nove stvari.
  • Odidi na Erasmus+ študijsko izmenjavo.
  • Dnevnike prakse in refleksije vaj piši sproti.
Praznični utrip na fakulteti

Kontakti:
Študentska organizacija za obštudijske dejavnosti
Klara Mestek
klara.mestek99@gmail.com
Študentski svet Fakultete za socialno delo
Valerija Žebovec
valerija.zebovec@gmail.com
Tutorji
Koordinatorka tutorjev: Kaja Atanasov
kaja.atanasov@gmail.com