Fakulteta za upravo

Nagovor dekana prof. dr. Janeza Stareta
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ FU

Fakulteta za upravo Univerze je ena najmlajših članic Univerze v Ljubljani. Predstavlja stičišče razvoja upravne znanosti v regiji (centralna in jugovzhodna Evropa). Je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z raziskovanjem, povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem znanj v izobraževanje, svetovanje in usposabljanje. Težišče njenega delovanja obsega razvijanje naslednjih strokovnih področij: pravna ureditev in razvoj na področju javnega sektorja, organizacija javnega sektorja, ekonomika javnega sektorja, javne finance, menedžment v javnem sektorju, informatizacija javnega sektorja in razvoj e-uprave. Največje prednosti študija na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani so prav interdisciplinarnost, povezovanje, sodelovanje s prakso in mednarodna vpetost fakultete.

Sebek (seflie) z obštudijskega dogodka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.

Na fakulteti so aktivni Študentska organizacija, Študentski svet in tutorji. Za študente tako skrbimo z vidika izobraževanja in tudi pomoči pri študiju (predmetni tutorji, uvajalni tutorji). Organiziramo veliko zabavnih dogodkov (toast dnevi, izleti, zabave) in izobraževalnih dogodkov (seminarji, tečaji in delavnice). Ko nastopijo težave, vedno hitro priskočimo na pomoč (Študentski svet fakultete in vodstvo fakultete).

Študentke in študenti na izletu, ki so vedno poučni in zabavni.

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Na voljo je veliko tutorjev za vsak predmet. Izkoristite jih, kadar imate težave ali kadar želite dodatno pripravo na izpit.
  • Ker smo močno vpeti v prakso, sodelujte v različnih projektih (tudi plačanih) in pridobite dodatna znanja.
  • Omogočamo ogromno mednarodnih izmenjav (Erasmus, Kitajska, Kanada, ...), zato pojdite na izmenjavo v tujino.
  • Ne bojte se vprašati za dodatno razlago ali če vas zanima še kar koli drugega. Naša fakulteta je manjša, zato se lažje in bolj aktivno posvetimo vsakemu študentu.
  • Življenje na faksu se ne konča z zadnjo uro predavanj ali vaj. Na fakulteti omogočamo veliko obštudijskih dejavnosti, ki krepijo vaše skrite talente in gradijo vaše osebnostne in družbene odlike. Obiskujte jih in jih izkoristite.
Predstavniki študentk in študentov Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani

Kontakt: 
ŠSFU – E studentski.svet@fu.uni-lj.si