Pozdrav brucem 2020

Pozdrav brucem je tradicionalni dogodek Univerze v Ljubljani, na katerem brucke in bruce popeljemo v njihovo prvo študijsko leto, starejše študentke in študente pa v novo študijsko leto. Na dogodku se predstavijo članice največje in najstarejše univerze v Sloveniji, brucke in bruci se seznanijo z obštudijskimi dejavnostmi ter drugimi priložnostmi in ugodnostmi, ki jih nudi Ljubljana – univerzitetno mesto. Vsako leto, 1. oktobra smo se zbrali na Kongresnem trgu in se družili.

Video s Pozdrava brucem 2019

Letos dogodka žal ne moremo izvesti v klasični obliki, zato smo se v ekipi odločili, da bomo oblikovali prav posebno spletno stran in jo 1. oktobra predstavili študentkam in študentom. Za celotnim projektom stoji devet članov ekipe Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, ki se je trudila letošnjim bruckam in brucem pripraviti prav tako čudovit sprejem, kot prejšnja leta. 

Glavna ideja letošnjega projekta je bila, da stojnice s Kongresnega trga prestavimo na splet. Tudi na spletnem Pozdravu brucem se predstavlja 26 članic Univerze v Ljubljani, dekanje in dekani nagovarjajo brucke in bruce ter starejše študentke in študente. Objavili bomo tudi 26 videov, v katerih bodo predstavljene veščine, ki jih lahko študentke in študenti usvojijo na članicah Univerze v Ljubljani. V novo študijsko leto bomo tako vsi vstopili bogatejši za znanje, ki ga lahko pridobimo na 3 umetniških akademijah in 23 fakultetah Univerze v Ljubljani.

Ekipa Pozdrav brucem 2020:

LAURA KOUDELA
Vodja projekta

KATJA ZOF
Pomočnica vodje projekta

MANCA KUTNJAK
Vodja programa in vsebine

TAJDA KOBLAR 
Vodja promocije

MAJA MILATOVIČ 
Vodja sponzorstev

TANJA KOBAL
Član ekipe

MATEJ FATUR
Član ekipe

MAJA KVRGIĆ
Član ekipe

LUCIJA ZORKO
Član ekipe