Naravoslovnotehniška fakulteta

Nagovor dekana prof. dr. Boštjana Markolija
Pozdrav brucem 2020 | UniLJ NTF

Naravoslovnotehniška fakulteta je nekakšen unikat znotraj Univerze v Ljubljani. Deluje namreč na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti. Kljub raznolikosti študijskih programov so jim skupni materiali. Fakulteta pokriva obdelavo skoraj vseh materialov. Pohvalimo se lahko z enim od najstarejših študijskih programov – Geotehnologijo, rudarstvo in okolje, ki je skupaj z Univerzo v Ljuljani lansko leto praznoval sto let delovanja. Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani lahko izbirate mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe na področjih geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja, materialov in metalurgije, tekstilstva, grafike ter oblikovanja tekstilij in oblačil. Poudarek je na delu v majhnih skupinah študentov in osebnemu pristopu, vključevanju študentov v projekte že med študijem, sodelovanju z gospodarstvom, terenskemu/laboratorijskemu delu, obvezni praksi na visokošolskih študijskih programih, možnosti mednarodnih izmenjav in praks tera na dobrih možnostih zaposlitve naših diplomantov.

Naravoslovnotehniška fakulteta je nastala ob preoblikovanju Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1994.

Na fakulteti povezano delujeta Študentski svet in Študentska organizacija. Za študente med študijskim letom organizirata veliko zanimivih dogodkov. Ne smemo pa pozabiti niti na tutorje. Če se znajdete v težavah, so vam tutorji vedno na voljo. Na fakulteti je na voljo tudi pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnim statusom.

Ker se zavedamo, da je vsak začetek težak, smo spodaj zbrali nekaj nasvetov starejših študentk in študentov Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za lažji skok v prvo/novo študijsko leto:

  • Spoznajte študentke in študente višjih letnikov, saj vam bo njihova pomoč prišla prav, vzdušje na fakulteti pa bo boljše.
  • Spoštujte profesorice in profesorje tudi, če se ne strinjate z njimi. Tudi oni bodo spoštovali vas.
  • Prvi letnik je velikokrat najtežji, zato poiščite motivacijo in ne obupajte.
  • Če nečesa ne razumete, vprašajte učiteljsko osebje, kolegice in kolege, starejše študentke in študente.
  • Glejte na znanje in izkušnje, ne na ocene.